Loading...
hu  en  
H-P 6:00 - 21:30 / Sz-V 8:00 - 19:30
Hívjon minket: 1/431-01-32
hu  en  
H-P 6:00 - 21:30 / Sz-V 8:00 - 19:30
Hívjon minket: 1/431-01-32

Belépési nyilatkozat

 

Fent nevezett a Príma Wellness Sportközpontba való belépéssel, jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom a Sportközpont házirendjét, valamint az alábbiakban foglaltakat:

 

 1. A Sportközpontban saját felelősségemre edzek és veszek részt az órákon, illetve használom a sportközpont helyiségeit.
 2. A tisztaságra és a higiéniára ügyelek, a gépeket használat után letörlöm.
 3. Az eszközök épségére ügyelek, a nekem felróható károkozás esetén teljes anyagi felelősséggel tartozom.
 4. Ügyelek mások testi épségére.
 5. A termekbe csak műanyagpalackos italt viszek be.
 6. Mobiltelefont az órák alatt használni tilos.
 7. A sportoláshoz szükséges orvosi vizsgálatokat elvégeztetem.
 8. Tudomásul veszem, hogy a sportközpont területén a saját magam és mások biztonsága és az értékek védelme érdekében kamerák működnek, az öltözők és mosdók kivételével.
 9. Utcai cipővel a termekbe és a wellness területére belépni tilos.
 10. Tudomásul veszem, hogy a sportközpont területén a karpántomat (jeladó) köteles vagyok magamnál tartani/hordani, amennyiben nem, nem vagyok jogosult a szolgáltatások igénybevételére, és nem tartózkodhatom a sportközpont területen.
 11. Tudomásul veszem, hogy a sportközpont semmilyen felelősséget nem vállal a területen bekövetkezett károkért, lopásért, balesetért.
 12. Klubtagsági és céges bérlet elvesztése esetén köteles vagyok 3500 forint összegben a kárt megtéríteni.
 13. Tudomásul veszem, hogy a mindenkori hivatalos munkaszüneti napokon a Sportközpont zárva tarthat.
 14. Tudomásul veszem, hogy a napijegy és a bérlet az adott alkalommal egyszeri belépésre és a megvásárolt szolgáltatás igénybevételére jogosít. Tudomásul veszem, hogy a bérletek csak a megvásárolt szolgáltatásra használhatók fel és minden bérlet 30 napig érvényes, kivétel az squash bérletek, amik 60 napig érvényesek a megvásárolt alkalmak számában, illetve az exkluzív tagsági bérleteink, melyek átlag 30 napos hónappal lettek kalkulálva. Tudomásul veszem, hogy a bérlet lejárta miatt bent maradt alkalmakat elvesztettem és a bérlet hosszabbítására nincs lehetőségem.
 15. Tudomásul veszem, hogy a jegyek, illetve a bérletek más személyre át nem ruházhatóak.
 16. Tudomásul veszem, hogy a foglalásos szolgáltatások (aerobic, squash, masszázs, egyéb rendezvények) esetén a foglalás módosítására, törlésére a megelőző 24 órában már nincs lehetőségem.
 17. Tudomásul veszem, és kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg a sportközpontba való belépés és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jogosultságom ellenőrizhetősége érdekében rólam fényképfelvétel készüljön.

Az így készült fényképfelvétel a részemre átadott belépő óra elvesztése vagy megsemmisülése esetén az adott értékmegőrző és /vagy az öltözőszekrény kinyitásához való azonosításra, illetve a jogosultságom információs terminálon történő megállapíthatóságára szolgál.

 1. Jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” aláírásával tudomásul veszem a Sportközpont tájékoztatását a személyes adataim kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogaimról, mely tájékoztatást a jelen

„BELÉPÉSI NYILATKOZAT” 1. számú melléklete tartalmazza. Ennek átolvasását és megértését               követően hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez.

 1. Tudomásul veszem, és kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a BELÉPÉSI NYILATKOZAT”-ot, valamint a rólam készült fényképfelvételt a Sportközpont a 17. és 18. pont szerint általam megismert és elfogadott tájékoztatásban foglaltak szerint kezelje.*

 

 1. Tudomásul veszem, hogy az aerobic órarend és az óratartó oktató változásának jogát fenntartjuk.
 2. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Sportközpont hírlevelekkel, tájékoztatókkal és egyéb Információkkal megkeressen.

 

 1. A Sportközpont az adataimat hozzájárulásom nélkül harmadik személynek nem adja ki.

* A fentiekben megadott adatokat és a fényképfelvételt a Sportközpont bizalmasan, kizárólag a Sportközpont illetve a Sportközpontba látogató személyek érdekében, valamint a Sportközpontba való belépés és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellenőrzés céljából kezeli.

 

 1. számú melléklet – Adatvédelmi szabályzat

 

 1. A jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” alkalmazása szempontjából

 

 • személyes adat a „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” aláírójának (a továbbiakban: Érintett) lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, aláírása valamint a róla készített fényképfelvétel,
 • adatkezelő a PRÍMA WELLNESS SPORTKÖZPONT mindenkori üzemeltetője, jelenleg a CBA-Újhegy Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út 99.)

 

 1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos feladatokat az 1.2. pontban meghatározott adatkezelő a „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” 17. és 21 pontja szerint meghatározott céllal, valamint használhatósági korlátozással az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges technikai biztosítással saját szervezeti rendszerében és számítástechnikai eszközeivel végzi.

 

 1. Az adatkezelő számítástechnikai és kialakított szervezeti, valamint biztonsági rendszere kizárja a kezelt személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

 

 1. Az adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján nem továbbítja.

 

 1. Az adatkezelő a személyes adatokat mindaddig kezeli, míg az Érintett írásbeli kérelemmel nem kezdeményezi az adatainak törlését.

 

 1. Az Érintett a személyes adatai kezelésének 5. pont szerinti időtartama alatt kérheti személyes adatainak helyesbítését továbbá tájékoztatást kérhet az adatkezeléssel összefüggésben és tiltakozhat adatainak a hozzájárulását meghaladó felhasználása ellen. Az Érintett a Sportközpontba való belépésre való jogosultságát a hátralévő bérleti időszakban elveszti, amennyiben a személyes adatai törlését a bérleti időszak lejártát megelőzően kéri.

 

 1. Az Érintett – jogainak megsértése esetén – a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi, vagy választása alapján a lakóhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulhat.