Loading...
+36 1 431 01 32
1103 Budapest, Gyömrői út 99.
hu  en  
+36 1 431 01 32
1103 Budapest, Gyömrői út 99.
hu  en  

PRÍMA WELLNESS SPORTKÖZPONT

1103 Budapest, Gyömrői út 99.

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Az adatok kitöltéséhez kérjük, nyomtatott betűket használjon.*

 

 

NÉV……………………………………………………………………………………………..              

 

Lakcím:……………………………………………………………………………………………..

 

Telefonszám:……………………………………………………………………………………

 

E-mail cím:………………………………………………………………………………………

 

Születési dátum (év/hónap/nap)………………………………………………………………..

 

Honnan hallott rólunk: Facebook / Hírlevél / Hírdetés:……………. / Edző ajánlása / Ismerős /

Egyéb:………………………………………

Fent nevezett a Príma Wellness Sportközpontba való belépéssel, jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom a Sportközpont házirendjét, valamint az alábbiakban foglaltakat:

 

 1. A Sportközpontban saját felelősségemre edzek és veszek részt az órákon, illetve használom a sportközpont helyiségeit.
 2. A tisztaságra és a higiéniára ügyelek, a gépeket használat után letörlöm.
 3. Az eszközök épségére ügyelek, a nekem felróható károkozás esetén teljes anyagi felelősséggel tartozom.
 4. Ügyelek mások testi épségére.
 5. A termekbe csak műanyagpalackos italt viszek be.
 6. Mobiltelefont az órák alatt használni tilos.
 7. A sportoláshoz szükséges orvosi vizsgálatokat elvégeztetem.
 8. Tudomásul veszem, hogy a sportközpont területén a saját magam és mások biztonsága és az értékek védelme érdekében kamerák működnek, az öltözők és mosdók kivételével.
 9. Utcai cipővel a termekbe és a wellness területére belépni tilos.
 10. Tudomásul veszem, hogy a sportközpont területén a karpántomat (jeladó) köteles vagyok magamnál tartani/hordani, amennyiben nem, nem vagyok jogosult a szolgáltatások igénybevételére, és nem tartózkodhatom a sportközpont területen.
 11. Tudomásul veszem, hogy a sportközpont semmilyen felelősséget nem vállal a területen bekövetkezett károkért, lopásért, balesetért.
 12. Klubtagsági és céges bérlet elvesztése esetén köteles vagyok 3500 forint összegben a kárt megtéríteni.
 13. Tudomásul veszem, hogy a mindenkori hivatalos munkaszüneti napokon a Sportközpont zárva tarthat.
 14. Tudomásul veszem, hogy a napijegy és a bérlet az adott alkalommal egyszeri belépésre és a megvásárolt szolgáltatás igénybevételére jogosít. Tudomásul veszem, hogy a bérletek csak a megvásárolt szolgáltatásra használhatók fel és minden bérlet 30 napig érvényes, kivétel az squash bérletek, amik 60 napig érvényesek a megvásárolt alkalmak számában, illetve az exkluzív tagsági bérleteink, melyek átlag 30 napos hónappal lettek kalkulálva. Tudomásul veszem, hogy a bérlet lejárta miatt bent maradt alkalmakat elvesztettem és a bérlet hosszabbítására nincs lehetőségem.
 15. Tudomásul veszem, hogy a jegyek, illetve a bérletek más személyre át nem ruházhatóak.
 16. Tudomásul veszem, hogy a foglalásos szolgáltatások (aerobic, squash, masszázs, egyéb rendezvények) esetén a foglalás módosítására, törlésére a megelőző 24 órában már nincs lehetőségem.
 17. Tudomásul veszem, és kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg a sportközpontba való belépés és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jogosultságom ellenőrizhetősége érdekében rólam fényképfelvétel készüljön.

Az így készült fényképfelvétel a részemre átadott belépő óra elvesztése vagy megsemmisülése esetén az adott értékmegőrző és /vagy az öltözőszekrény kinyitásához való azonosításra, illetve a jogosultságom információs terminálon történő megállapíthatóságára szolgál.

 1. Jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” aláírásával tudomásul veszem a Sportközpont tájékoztatását a személyes adataim kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogaimról, mely tájékoztatást a jelen
 2. „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” 1. számú melléklete tartalmazza. Ennek átolvasását és megértését követően hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez.
 3. Tudomásul veszem, és kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy adataimat a Sportközpont az általam megismert és elfogadott adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy az aerobic órarend és az óratartó oktató változásának jogát fenntartjuk.
 2. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Sportközpont hírlevelekkel megkeressen.

Igen                                     Nem

 

 1. számú melléklet – Adatvédelmi szabályzat

 

 1. A jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” alkalmazása szempontjából

 

 • személyes adat a „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” aláírójának (a továbbiakban: Érintett) neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, születési ideje, aláírása, továbbá bármilyen adat, amely által beazonosítható vagy beazonosított, a róla készített fényképfelvétel, valamint minden rá vonatkozó adat  az EU 2016/679 sz. rendeletének (GDPR) alkalmazása alapján.
 • adatkezelő a PRÍMA WELLNESS SPORTKÖZPONT mindenkori üzemeltetője, jelenleg a CBA-Újhegy Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út 99., e-mail:info@primawellness.hu , tel.:431-0132 )

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az 1.2. pontban meghatározott adatkezelő az alább meghatározott célokkal, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges technikai biztosítással saját szervezeti rendszerében és számítástechnikai eszközeivel végzi.
 2. Az adatkezelés céljai: a Sportközpontba való belépés és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellenőrzés.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.
 4. Érintettek köre: minden természetes személy, aki a Belépési Nyilatkozatot kitöltötte. Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 5. Az adatkezelő számítástechnikai és kialakított szervezeti, valamint biztonsági rendszere megfelelő módon kialakított és folyamatosan karbantartott.

 

 1. Az adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján nem továbbítja, az adatokat az Érintett előzetes hozzájárulása nélkül nem továbbítja

 

 1. Az adatkezelő a személyes adatokat mindaddig kezeli, míg az Érintett írásbeli kérelemmel nem kezdeményezi az adatainak törlését.

 

 1. Az Érintett a személyes adatai kezelésének előző pont szerinti időtartama alatt kérheti személyes adatainak helyesbítését továbbá tájékoztatást kérhet az adatkezeléssel összefüggésben kérheti adatainak korlátozását, fordulhat hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) és – jogainak megsértése esetén – bírósághoz. Az Érintett a Sportközpontba való belépésre való jogosultságát a hátralévő bérleti időszakban elveszti, amennyiben a személyes adatai törlését a bérleti időszak lejártát megelőzően kéri.

 

 

 

Budapest, 20. …………..………….hó ……  nap

 

…………………………………………..

Aláírás

 

…………………………………………

Törvényes képviselő aláírása 16. év alatti esetében