Loading...
+36 1 431 01 32
1103 Budapest, Gyömrői út 99.
hu  en  
+36 1 431 01 32
1103 Budapest, Gyömrői út 99.
hu  en  

A Príma Wellness Sportközpont Házirendje

 

Az Príma Wellness üzemeltetését a CBA Újhegy Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 99.) végzi.

 

A Házirend célja, hogy meghatározza az Príma Wellness-ben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását, és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kultúrált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

 

Továbbá előírja a Príma Wellness rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

 

 

A./ Általános szabályok

 

1/ A Príma Wellness területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A sportcentrum használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

 

A Príma Wellness területén TILOS:

2/ A dohányzás és az alkohol fogyasztása

3/ Az olyan tevékenység, amely a Príma Wellness szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért

4/ Minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység

5/ A Príma Wellness egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele

6/ Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása

7/ A Príma Wellness egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

8/ A Príma Wellness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

9/ A Príma Wellness nyitvatartási rendje:

H-P:   06.00 – 21.30

Sz-V: 08.00 – 19.30

10/ A Príma Wellness szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

11/ A Príma Wellness területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

– játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, köz-használatú elektronikus készülékek, stb.

– egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet)

– reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag

12/ Amennyiben a Príma Wellness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

13/ Üzemeltető a Príma Wellness sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait.

Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

14/ A Príma Wellness zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a sportcentrum egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Príma Wellness rendjére.

15/ Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

16/ A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.

17/ A Príma Wellness üzemeltetője nem vállal felelősséget a Club területén a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

18/ A talált tárgyakat minden vendég a Príma Wellness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

19/ A szolgáltatásokat, edzéseket és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

20/ A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a komplexum területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

21/ A komplexum egész területén zártláncú videó megfigyelő rendszer működik!

22/ A Príma Wellness különböző használati eszközeit biztonsági chippel szerelte fel, mely eszközök a távozáskor, véletlen vagy tudatos elvitel esetén jelzést adnak, és a kilépést megakadályozzák.

22/ A komplexum egész területén működő beléptető és üzemeltető rendszer működését a vendég elfogadja és azt rendeltetésszerűen köteles használni.

23/ A komplexum területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő;

 

Általános segélyhívó        (bármely esetben)        112

 

24/ E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti, melyről a sportcentrum vendégeit a módosított Házirend kifüggesztésével tájékoztatja

25/ A Príma Wellness üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

26/ A Príma Wellness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a komplexum recepcióján elérhető és áttekinthető.

27/ A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!

28/ A Sportközpont területén illetve az általa szervezett rendezvényeken kizárólag a sportközpont illetve általa megbízott harmadik személy készíthet hang- és képfelvételeket. A Sportközpontban illetve az általa szervezett rendezvényen való megjelenéssel minden résztvevőnek tudomása van arról, hogy a felvételeken való megjelenésért a Sportközponttal sem az általa megbízott harmadik személlyel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

29/ A Sportközpont területén fotó, video- és hangfelvétel csak a vezetőség írásos beleegyezésével készülhet.

 

 

B./ Speciális szabályok

 

1/ A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.

2/ A szolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

 

 

C./ Recepció

 

1/ A Príma Wellness sportterületeire, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

2/ Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített belépési nyilatkozat továbbá átadni a recepciósnak egy darab személyazonosításra alkalmas igazolványt (pl.: személyazonosító igazolvány, gépjárművezetői engedély, stb.) Az adatlap kitöltésével, aláírásával a vendég elfogadja a Príma Wellness Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

3/ A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként elkülönítve kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.

4/ További igénybe vehető szolgáltatás: törölköző 200 Ft/db, lepedő 200 Ft/db

5/ A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (chip-es óra, törölköző, sport-felszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

6/ A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

7/ A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

 

 

D./ Medencetér, szauna előtér, finn szauna, infraszauna, gőzkamra,

relaxációs helység, tetőkert és öltöző

 

1/ A medencetérben, öltöző- és zuhanytérben a papucs használata kötelező.

2/ A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, értéktárgyaikat az értékmegőrzőben helyezzék el.

3/ A medencetérben – ami magába foglalja a jacuzzit, szaunákat, gőzkamrát, és relaxációs helységet, és a tetőkertet, valamint ezek előterét – egyidejűleg 50 vendég tartózkodhat.

4/ A medencét, finn szaunát, infra-szaunát, gőzkabint és a pezsgőfürdőt csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.

5/ A szaunákat és a gőzkabint megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni.

6/ A szaunában illóolaj nem használható.

7/ A szauna padokra papucsban tilos fellépni.

8/ Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, szennyeződés)

9/ Futni és a vízbe ugrálni TILOS!

10/ Úszómester nincsen alkalmazásban, így mindenki csak saját felelősségére használhatja a medenceteret.

11/ Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet, a szekrény ajtaját kérjük, nyitva hagyni szíveskedjenek!

 

A medencetér egész területén 14 év alatti gyermek NEM tartózkodhat.

A medencetérbe ételt és italt bevinni TILOS!

A szaunák relaxációs helységében mások nyugalmát bármi módon zavarni TILOS!

A tetőkert területén szemetelni és a palánkon tárgyakat átdobni illetve átlépni TILOS!

A tetőkert területén dohányozni és alkohol tartalmú italokat fogyasztani szigorúan TILOS!

 

 

E./ Fitness terem

 

1/ 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben

2/ Az edzőterembe ételt bevinni TILOS!

3/ Az edzőterembe csak kulacsban vagy biztonsági kupakkal ellátott palackban lehet italt bevinni.

4/ A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés a balesetveszély megelőzése miatt, nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból – tilos!

5/ Az edzőgépeket és eszközöket mindenki kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.

6/ A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

7/ Az egyes eszközök (pl. fekvőpadok) használata során törölköző használata javasolt.

8/ Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik. A teremedzők és a személyi edzők tanácsai többek között a baleset- megelőzést is célozzák, ezért kérjük a vendégeket, e szakemberek tanácsait vegyék figyelembe.

 

 

F./ Aerobic termek

 

1/ Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

2/ A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.

3/ Az edzőterembe ételt bevinni TILOS!

4/ Az edzőterembe csak kulacsban vagy biztonsági kupakkal ellátott palackban lehet italt bevinni.

5/ A spinning és más speciális órákra (recepción tájékoztatják ezekről) előre be kell jelentkezni a recepción. Az óra megkezdésének pillanatában a foglalás érvénytelen, ha a vendég az órára késve érkezik.

6/ Az aerobic terembe csak tiszta, az edzésnek megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés, a balesetveszély megelőzése miatt, nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból – tilos!

7/ Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéggel szemben az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében a belépést megtagadni.

8/ 14 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel, az oktató engedélyével tartózkodhat az órán.

 

G./ Squash

1/ A squash pályákon csak fehér talpú cipőben tartózkodhatnak vendégeink.

2/ A papucsban, szandálban való játék ill. mezítláb történő játék, a balesetveszély megelőzése miatt, nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból – tilos!

3/ Squash szolgáltatásunk előre megvásárolt squash jeggyel lehetséges. A squash pályát jegy nélkül nem áll módunkban fenntartani.

4/ 14 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel játszhat.

 

 

 

PRÍMA WELLNESS VEZETŐSÉGE